Vrijheid krijgt een gezicht

Image

FOTO: Matteo van der Grijn, hoofdrolspeler uit Soldaat van Oranje – De Musical, lanceert het digitaal vrijheidsmonument. Stichting GO4media is initiatiefnemer van dit project om het bewustzijn van vrijheid levend te houden. Meer informatie: www.gezichtenvanvrijheid.nl – www.soldaatvanoranje.nl, Foto: Eric Kampherbeek

Stichting GO4Media heeft het digitale vrijheidsmonument ‘Gezichten van Vrijheid’ gelanceerd. Inmiddels hebben honderden ouderen aan jongeren hun beleving van de Tweede Wereldoorlog verteld. Deze gesprekken zijn gedeeld in het digitale vrijheidsmonument www.gezichtenvanvrijheid.nl. Het digitale monument werd na de matineevoorstelling van Soldaat van Oranje – De Musical door hoofdrolspeler Matteo van der Grijn met een symbolische druk op de knop geopend.

Advertenties

Hulp voor jongeren in psychische nood

Bijna de helft van de jongeren tussen 18 en 24 jaar heeft al eens geleden aan een psychische aandoening. Helaas weten zij niet goed waar ze terecht kunnen voor hulp en advies. Daarom wordt er een nieuw platform gelanceerd: Overjekop van Fonds Psychische Gezondheid. De lancering gaat gepaard met een ludieke actie. Op zaterdag 3 mei gaan 150 jongeren de 185 meter hoge Euromast abseilen. Zij laten hun actie sponsoren om nieuw onderzoek mogelijk te maken voor jongeren met psychische problemen.

De noodzaak
Veel jongeren hebben psychische problemen, die soms zelfs kunnen leiden tot de dood. In 2012 pleegden 225 jongeren tussen 15 en 30 jaar suïcide. Daarnaast hebben jongeren vaak weinig kennis over psychische problemen, waardoor het herkennen en erkennen ervan moeilijk is. Ook weten ze niet goed waar ze terecht kunnen voor hulp en advies als ze te maken krijgen met psychische problemen. Er is enig aanbod, maar dat blijkt niet altijd aan te sluiten bij de behoeften van jongeren. Daarom lanceert Fonds Psychische Gezondheid op 3 mei het nieuwe platform Overjekop.

Overjekop wil jongeren laten zien dat het bij iedereen wel eens niet zo lekker gaat. Overjekop helpt jongeren in zichzelf te geloven en problemen op te lossen wanneer dat nodig is. Het platform organiseert events en biedt via overjekop.nl nieuws over muziek, celebrities, sport, funfacts etc. De artikelen zijn luchtig en goed te delen via social media, maar hebben wel een link met onderwerpen als somberheid, angst en stress. Wie daar meer over wil lezen kan makkelijk doorklikken naar meer informatieve teksten. Ook wordt er chathulp geboden wanneer dat nodig is.